German-Croatian translation for verleihen

german croatian
verleihen Verb podijeliti
verleihen Verb dodijeliti
verleihen Verb iznajmiti
verleihen Verb davati
verleihen Verb darovati
verleihen Verb posuđivati

7 examples found

german croatian
verleihen Verb dodijeliti
einen Preis verleihen dodijeliti nagradu
der Orden wurde ihm postum verliehen odličje mu je dodijeljeno postumno
der Orden wurde ihm postum verliehen odličje mu je dodijeljeno posthumno
etwas verliehen bekommen dobiti što dodijeljeno
verleihen Verb davati
die Wut verlieh ihm ungeahnte Kräfte bijes mu je davao neslućenu snagu
die Lotion verleiht Ihrer Haut Feuchtigkeit taj losion daje Vašoj koži vlažnost
die Bank verleiht Geld banka daje novac u zajam