German-Croatian translation for stanarina

croatian german
stanarina Nouns Miete
stanarina Nouns Mietzins
stanarina Nouns Mietpreis
stanarina Nouns Hausmiete
stanarina Nouns Wohnungsmiete
stanarina Nouns Mietgeld
stanarina Nouns Hauszins

4 examples found

croatian german
stanarina Nouns Miete
naplaćena stanarina vereinnahmte Miete
fiksna stanarina feste Miete
plaćena stanarina bezahlte Miete
zajednička stanarina gemeinsame Miete