German-Croatian translation for separieren

german croatian
separieren Verb izdvojiti
separieren Verb rastaviti
separieren Verb odvojiti
separieren Verb odijeliti
separieren Verb izdvajati
separieren Verb razlučiti
separieren Verb odvajati
separieren Verb separirati
separieren Verb odjeljivati

1 examples found

german croatian
separieren Verb odvojiti
die Gesunden von den Kranken separieren odvojiti zdrave od bolesnih