German-Croatian translation for selektieren

german croatian
selektieren Verb
Fehler melden
odabrati
selektieren Verb
Fehler melden
izabirati
selektieren Verb
Fehler melden
razlučiti
selektieren Verb
Fehler melden
razlučivati
selektieren Verb
Fehler melden
odabirati
selektieren Verb
Fehler melden
odabati
selektieren Verb
Fehler melden
izbrati
selektieren Verb
Fehler melden
selektirati
selektieren Verb
Fehler melden
selekcionirati

3 examples found

german croatian
selektieren Verb
Fehler melden
odabirati
Saatgut für die Zucht selektieren odabirati sjeme za uzgoj
Tiere für die Zucht selektieren odabirati životinje za uzgoj
Saatgut selektieren odabirati sjeme za uzgoj