German-Croatian translation for popucati

croatian german
popucati Verb bersten
popucati Verb springen
popucati Verb zerspringen
popucati Verb zerplatzen
popucati Verb zerbersten
popucati Risse bekommen