German-Croatian translation for onečišćenje okoliša

croatian german
onečišćenje okoliša Nouns Umweltverschmutzung

1 examples found

croatian german
onečišćenje okoliša Nouns Umweltverschmutzung
boriti se protiv onečišćenja okoliša gegen Umweltverschmutzung angehen