German-Croatian translation for nepoučljivost

croatian german
nepoučljivost Nouns Ungelehrigkeit
nepoučljivost Nouns Unbelehrbarkeit