German-Croatian translation for hinausschleppen

german croatian
hinausschleppen Verb iznositi
hinausschleppen Verb iznijeti
hinausschleppen Verb iznijeti van

2 examples found

german croatian
hinausschleppen Verb iznijeti
das Gepäck müssen wir noch hinausschleppen moramo još iznijeti prtljagu
hinausschleppen Verb iznijeti van
das Gepäck müssen wir noch hinausschleppen moramo još iznijeti prtljagu