German-Croatian translation for heraussuchen

german croatian
heraussuchen Verb
Fehler melden
izabrati
heraussuchen Verb
Fehler melden
odabrati
heraussuchen Verb
Fehler melden
izabirati
heraussuchen Verb
Fehler melden
probrati

1 examples found

german croatian
heraussuchen Verb
Fehler melden
probrati
alle fehlerhaften Stücke heraussuchen probrati sve manjkave dijelove