German-Croatian translation for freistellen

german croatian
freistellen Verb osloboditi
freistellen Verb prepustiti
freistellen Verb otpustiti
Freistelle Nouns besplatno mjesto

4 examples found

german croatian
freistellen Verb osloboditi
eine Stelle freilassen osloboditi poziciju
eine Stelle freilassen osloboditi radno mjesto
den Boden frei machen osloboditi teren
jemanden frei geben nekoga osloboditi