German-Croatian translation for festsetzen

german croatian
festsetzen Verb odrediti
festsetzen Verb utvrditi
festsetzen Verb nastaniti
festsetzen Verb određivati
Festsetzen Nouns određivanje

8 examples found

german croatian
festsetzen Verb odrediti
angemessene Frist setzen odrediti primjereni rok
Frist setzen odrediti rok
Bedingungen festsetzen odrediti uvjete
Nachfrist setzen odrediti dodatni rok
festsetzen Verb utvrditi
Frist festsetzen utvrditi rok
der Arzt stellte bei ihr eine Abnormität fest liječnik je kod nje utvrdio anomaliju
Schaden festsetzen utvrditi štetu
jemand legt genau fest netko točno utvrdi