German-Croatian translation for dugotrajna imovina

croatian german
dugotrajna imovina Nouns Anlage
dugotrajna imovina Nouns Anlagevermögen
dugotrajna imovina Nouns Anlagekapital
dugotrajna imovina Nouns Kapitalvermögen

4 examples found

croatian german
dugotrajna imovina Nouns Anlagevermögen
agregatna dugotrajna imovina Anlagevermögen der Gesamtwirtschaft
agregatna dugotrajna imovina gesamtwirtschaftliches Anlagevermögen
ispravak vrijednosti dugotrajne imovine Wertberichtigung auf Anlagevermögen
dugotrajna imovina Nouns Kapitalvermögen
prihodi od kapitalne imovine Einkünfte aus Kapitalvermögen