German-Croatian translation for druženje

croatian german
druženje Nouns Umgang
druženje Nouns Beisammensein
druženje Nouns Zusammensein
druženje geselliges Treffen

1 examples found

croatian german
druženje geselliges Treffen
druženje geselliges Treffen