German-Croatian translation for delegieren

german croatian
delegieren Verb
Fehler melden
izabrati
delegieren Verb
Fehler melden
izaslati
delegieren Verb
Fehler melden
delegirati

4 examples found

german croatian
delegieren Verb
Fehler melden
delegirati
Kompetenz delegieren delegirati kompetencije
Arbeit delegieren delegirati posao
eine Aufgabe delegieren delegirati zadatak
jemanden zu einer Konferenz delegieren delegirati koga za konferenciju