German-Croatian translation for dahingeben

german croatian
dahingeben Verb davati
dahingeben Verb žrtvovati

2 examples found

german croatian
dahingeben Verb žrtvovati
seinen kostbaren Besitz gab er hin žrtvovao je svoju dragocjenu imovinu
sein Leben gab er hin žrtvovao je svoj život