German-Croatian translation for abordnen

german croatian
abordnen Verb odrediti
abordnen Verb odabrati
abordnen Verb odaslati
abordnen Verb izaslati