German-Croatian translation for abfassen

german croatian
abfassen Verb pisati
abfassen Verb sastaviti
abfassen Verb uhvatiti
abfassen Verb napisati
abfassen Verb sastavljati

9 examples found

german croatian
abfassen Verb sastaviti
einen Brief abfassen sastaviti pismo
ein Testament abfassen sastaviti oporuku
eine Rede abfassen sastaviti govor
eine Ansprache abfassen sastaviti govor
abfassen Verb uhvatiti
das Kind fasste die Katze am Schwanz dijete je mačku uhvatilo za rep
jemanden beim Wickel fassen uhvatiti koga za vrat
einen Dieb abfassen uhvatiti lopova
Schritt fassen uhvatiti korak
abfassen Verb napisati
eine Petition abfassen napisati peticiju