German-Croatian translation for Festlichkeit

german croatian
Festlichkeit Nouns svečanost
Festlichkeit Nouns slavlje

1 examples found

german croatian
Festlichkeit Nouns svečanost
Nacht der Festlichkeit svečanost