German-Croatian translation for Dekantieren

german croatian
dekantieren Verb ocijediti
dekantieren Verb taložiti se
dekantieren Verb dekantirati
Dekantieren Nouns taloženje