German-Croatian translation for Bevollmächtigung

german croatian
Bevollmächtigung Nouns punomoć
Bevollmächtigung Nouns ovlast
Bevollmächtigung Nouns ovlaštenje
Bevollmächtigung Nouns opunomoćenje
Bevollmächtigung Nouns opunomoćavanje

1 examples found

german croatian
Bevollmächtigung Nouns punomoć
gemeinschaftliche Bevollmächtigung zajednička punomoć