German-Croatian translation for Ausdeuten

german croatian
ausdeuten Verb
Fehler melden
tumačiti
ausdeuten Verb
Fehler melden
protumačiti
Ausdeuten Nouns
Fehler melden
tumačenje

7 examples found

german croatian
ausdeuten Verb
Fehler melden
tumačiti
das kann man so oder so deuten to se može tumačiti ovako ili onako
falsch deuten tumačiti krivo
etwas richtig deuten pravilno tumačiti što
etwas falsch deuten pogrešno tumačiti što
ausdeuten Verb
Fehler melden
protumačiti
einen Text ausdeuten protumačiti tekst
jemandes Äußerungen richtig ausdeuten ispravno protumačiti čije izjave
jemandes Worte falsch ausdeuten pogrešno protumačiti čije riječi